Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Cymraeg

Order today and add a FREE SNOWDONIA ROCK STAR CHEDDAR to your order when you spend over £30. Use code freecheddar at the checkout.

Rydym yn falch o fod yn gwerthu cynnyrch o Gymru ac yn falch o draddodiadau treftadaeth a bwyd Cymru. Mae’r iaith Gymraeg yn rhan bwysig o’r dreftadaeth hon yn ogystal â bod yn rhan bwysig o’r Gymru fodern, ac rydym wedi ymrwymo i ddefnyddio’r Gymraeg gymaint ag sy’n bosibl.

Dydyn ni ddim yn rhugl yn y Gymraeg ond rydyn ni’n ddysgwyr brwd, ac er nad ydyn ni ar lefel sgyrsiol eto, rydyn ni’n croesawu negeseuon e-bost a chyfathrebiadau eraill yn y Gymraeg.  Mae gair neu ddau, neu ymadrodd yma ac acw, fel ‘diolch’, ‘bore da’ a ‘sut ydych chi?’ yn rhoi gwên ar ein wynebau bob tro.

As recommended by