Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Cymraeg

We are continuing to trade and deliver across the UK as normal throughout this period of increased restrictions, but with enhanced safety procedures in place. Thank you for supporting Welsh artisan cheese producers in these difficult times. Diolch yn fawr iawn.

Rydym yn falch o fod yn gwerthu cynnyrch o Gymru ac yn falch o draddodiadau treftadaeth a bwyd Cymru. Mae’r iaith Gymraeg yn rhan bwysig o’r dreftadaeth hon yn ogystal â bod yn rhan bwysig o’r Gymru fodern, ac rydym wedi ymrwymo i ddefnyddio’r Gymraeg gymaint ag sy’n bosibl.

Dydyn ni ddim yn rhugl yn y Gymraeg ond rydyn ni’n ddysgwyr brwd, ac er nad ydyn ni ar lefel sgyrsiol eto, rydyn ni’n croesawu negeseuon e-bost a chyfathrebiadau eraill yn y Gymraeg.  Mae gair neu ddau, neu ymadrodd yma ac acw, fel ‘diolch’, ‘bore da’ a ‘sut ydych chi?’ yn rhoi gwên ar ein wynebau bob tro.