Upgrade to ChromeUpgrade to FirefoxUpgrade to Internet ExplorerUpgrade to Safari

Cymraeg

NHS advice is that it is very unlikely that coronavirus can be spread through either packages or through food. We have changed our procedures to keep our staff and customers safe, and our couriers have adopted a ‘no contact’ delivery policy. For more information about our changes please read our latest blog, or for more detailed NHS advice please click here.

Rydym yn falch o fod yn gwerthu cynnyrch o Gymru ac yn falch o draddodiadau treftadaeth a bwyd Cymru. Mae’r iaith Gymraeg yn rhan bwysig o’r dreftadaeth hon yn ogystal â bod yn rhan bwysig o’r Gymru fodern, ac rydym wedi ymrwymo i ddefnyddio’r Gymraeg gymaint ag sy’n bosibl.

Dydyn ni ddim yn rhugl yn y Gymraeg ond rydyn ni’n ddysgwyr brwd, ac er nad ydyn ni ar lefel sgyrsiol eto, rydyn ni’n croesawu negeseuon e-bost a chyfathrebiadau eraill yn y Gymraeg.  Mae gair neu ddau, neu ymadrodd yma ac acw, fel ‘diolch’, ‘bore da’ a ‘sut ydych chi?’ yn rhoi gwên ar ein wynebau bob tro.